Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 96Рiзнi готовi вироби
9609Олiвцi простi та кольоровi (крiм олiвцiв товарної позицiї 9608), восковi олiвцi, грифелi для олiвцiв, пастелi, олiвцi вугiльнi, крейда:

- 9609 10олiвцi звичайнi та восковi олiвцi з грифелями в оболонцi:
- - 9609 10 10 00з графiтовим стрижнем
- - 9609 10 90 00iншi
- 9609 20 00 00грифелi для олiвцiв чорнi чи кольоровi
- 9609 90iншi:
- - 9609 90 10 00пастелi та олiвцi вугiльнi
- - 9609 90 90 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.