Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 96Рiзнi готовi вироби
9606Ґудзики, кнопки та застiбки, форми для ґудзикiв та iншi частини цих виробiв; заготовки для ґудзикiв:

- 9606 10 00 00кнопки, застiбки та їх частини
- [9606 2]ґудзики:
- - 9606 21 00 00пластмасовi, не покритi текстильними матерiалами
- - 9606 22 00 00з недорогоцiнних металiв, не покритi текстильними матерiалами
- - 9606 29 00 00iншi
- 9606 30 00 00форми для ґудзикiв та iншi їх частини; заготовки для ґудзикiв

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.