Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 96Рiзнi готовi вироби
9616Розпилювачi ароматичних речовин та аналогiчнi розпилювачi для гiгiєнiчних цiлей, їх насадки та головки; пушки i подушечки для пудрення або накладання косметичних чи туалетних препаратiв:

- 9616 10розпилювачi ароматичних речовин та аналогiчнi розпилювачi для гiгiєнiчних цiлей, їх насадки та головки:
- - 9616 10 10 00розпилювачi ароматичних речовин та аналогiчнi розпилювачi для гiгiєнiчних цiлей
- - 9616 10 90 00насадки та головки
- 9616 20 00 00пушки i подушечки для пудрення або накладання косметичних чи туалетних препаратiв


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.