Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 96Рiзнi готовi вироби
9619 00Гiгiєнiчнi прокладки i тампони, пелюшки i пiдгузки та аналогiчнi вироби, з будь-якого матерiалу:

- 9619 00 30з вати iз текстильних матерiалiв:
- - 9619 00 30 10iз синтетичних або штучних волокон
- - 9619 00 30 90iншi
- [9619 00 4]з iнших текстильних матерiалiв:
- - 9619 00 40гiгiєнiчнi жiночi прокладки, тампони та аналогiчнi вироби:
- - - 9619 00 40 10трикотажнi машинного чи ручного в'язання
- - - 9619 00 40 90iншi
- - 9619 00 50дитячi пелюшки i пiдгузки та аналогiчнi вироби:
- - - [9619 00 50 1]трикотажнi машинного чи ручного в'язання:
- - - - 9619 00 50 11з бавовни
- - - - 9619 00 50 12iз синтетичних волокон
- - - - 9619 00 50 13з iнших текстильних матерiалiв
- - - - 9619 00 50 14прогумованi
- - - - 9619 00 50 15просоченi, з покриттям або дубльованi
- - - - 9619 00 50 16iншi
- - - 9619 00 50 90iншi
- [9619 00 7]з iнших матерiалiв:
- - [9619 00 71]гiгiєнiчнi жiночi прокладки, тампони та аналогiчнi вироби:
- - - 9619 00 71 00гiгiєнiчнi жiночi прокладки
- - - 9619 00 75 00тампони
- - - 9619 00 79 00iншi
- - [9619 00 8]дитячi пелюшки i пiдгузки та аналогiчнi вироби:
- - - 9619 00 81 00дитячi пелюшки i пiдгузки
- - - 9619 00 89 00iншi (наприклад вироби, що використовуються при нетриманнi)

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.