Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 96Рiзнi готовi вироби
9601Кiстка слонова оброблена, кiстка, панцир черепаховий, рiг, роги оленiв, корали, перламутр та iншi матерiали тваринного походження для рiзьблення та вироби з цих матерiалiв (включаючи вироби, що виготовленi формуванням):

- 9601 10 00 00кiстка слонова оброблена та вироби iз слонової кiстки
- 9601 90 00 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.