Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари

Група 94Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальне обладнання, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї
Група 95Iграшки, iгри та спортивний iнвентар; їх частини та приладдя
Група 96Рiзнi готовi вироби


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.