Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 12Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж

1201Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi:
1202Арахiс, несмажений або неприготовлений iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений або неподрiбнений:
1203 00 00 00Копра
1204 00Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене:
1205Насiння рiпаку або кользи, подрiбнене або неподрiбнене:
1206 00Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене:
1207Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або неподрiбненi:
1208Борошно та крупка з насiння чи плодiв олiйних культур, крiм борошна з гiрчицi:
1209Насiння, плоди та спори для сiвби:
1210Шишки хмелю, свiжi або сухi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул; лупулiн:
1211Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi, охолодженi, замороженi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або меленi:
1212Плоди рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, буряк цукровий та цукрова тростина, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, подрiбненi або неподрiбненi; кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iншому мiсцi не зазначенi:
1213 00 00 00Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi, пресованi або у виглядi гранул
1214Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормовi коренеплоди, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогiчнi кормовi продукти, гранульованi або негранульованi:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.