Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 12Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж
1206 00Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене:

- 1206 00 10 00для сiвби
- [1206 00 9]iнше:
- - 1206 00 91 00лущене; у лушпиннi сiрого кольору та з бiлими смугами
- - 1206 00 99 00iнше

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.