Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 12Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж
1207Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або неподрiбненi:

- 1207 10 00 00горiхи та ядра пальм
- [1207 2]насiння бавовнику:
- - 1207 21 00 00для сiвби
- - 1207 29 00 00iнше
- 1207 30 00 00насiння рицини
- 1207 40насiння кунжуту:
- - 1207 40 10 00для сiвби
- - 1207 40 90 00iнше
- 1207 50насiння гiрчицi:
- - 1207 50 10 00для сiвби
- - 1207 50 90 00iнше
- 1207 60 00 00насiння сафлору (Carthamus tinctorius)
- 1207 70 00 00насiння динi та кавуна
- [1207 9]iншi:
- - 1207 91насiння маку:
- - - 1207 91 10 00для сiвби
- - - 1207 91 90 00iнше
- - 1207 99iншi:
- - - 1207 99 20 00для сiвби
- - - [1207 99 9]iншi:
- - - - 1207 99 91 00насiння конопель
- - - - 1207 99 96 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.