Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 12Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж
1212Плоди рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, буряк цукровий та цукрова тростина, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, подрiбненi або неподрiбненi; кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iншому мiсцi не зазначенi:

- [1212 2]морськi та iншi водоростi:
- - 1212 21 00 00придатнi для споживання людиною
- - 1212 29 00 00iншi
- [1212 9]iншi:
- - 1212 91буряк цукровий:
- - - 1212 91 20 00сушенi, подрiбненi або неподрiбненi
- - - 1212 91 80 00iншi
- - 1212 92 00 00плоди рiжкового дерева (цератонiя)
- - 1212 93 00 00цукрова тростина
- - 1212 94 00 00коренi цикорiю
- - 1212 99iншi:
- - - [1212 99 4]насiння рiжкового дерева:
- - - - 1212 99 41 00нелущене, неподрiбнене або немелене
- - - - 1212 99 49 00iнше
- - - 1212 99 95 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.