Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 12Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж
1209Насiння, плоди та спори для сiвби:

- 1209 10 00 00насiння буряку цукрового
- [1209 2]насiння кормових культур:
- - 1209 21 00 00насiння люцерни
- - 1209 22насiння конюшини (Trifolium spp.):
- - - 1209 22 10 00конюшини лучної (Тrifolium pratense L.)
- - - 1209 22 80 00iнше
- - 1209 23насiння кострицi:
- - - 1209 23 11 00кострицi лучної (Festuca pratensis Hunds.)
- - - 1209 23 15 00кострицi червоної (Festuca rubra L.)
- - - 1209 23 80 00iнше
- - 1209 24 00 00насiння тонконогу лучного (Poa pratensis L.)
- - 1209 25насiння пажитницi (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):
- - - 1209 25 10 00пажитницi багатоквiткової, або райграсу багатоукiсного (Lolium multiflorum Lam.)
- - - 1209 25 90 00пажитницi багаторiчної, або райграсу пасовищного (Lolium perenne L.)
- - 1209 29iншi:
- - - 1209 29 45 00насiння тимофiївки лучної; насiння вики; насiння рослин роду Poa (Poa palutris L., Poa trivialis L.); грястицi збiрної (Dactylis glomerаta L.); мiтлицi (Agrostis)
- - - 1209 29 50 00насiння люпину
- - - 1209 29 60 00насiння буряку кормового (Beta vulgaris var. alba)
- - - 1209 29 80 00iнше
- 1209 30 00 00насiння трав яних рослин, якi вирощують переважно для одержання квiток
- [1209 9]iнше:
- - 1209 91насiння овочевих рослин:
- - - 1209 91 30 00насiння буряку столового (Beta vulgaris var. conditiva)
- - - 1209 91 80 00iнше
- - 1209 99iнше:
- - - 1209 99 10 00насiння лiсових дерев
- - - [1209 99 9]iнше:
- - - - 1209 99 91 00насiння рослин, якi вирощуються в основному для одержання квiток, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 1209 30 00 00
- - - - 1209 99 99 00iнше

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.