Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 12Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж
1202Арахiс, несмажений або неприготовлений iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений або неподрiбнений:

- 1202 30 00для сiвби:
- - 1202 30 00 10в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше
- - 1202 30 00 90iнший
- [1202 4]iнший:
- - 1202 41 00нелущений:
- - - 1202 41 00 10в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше
- - - 1202 41 00 90iнший
- - 1202 42 00лущений, подрiбнений або неподрiбнений:
- - - 1202 42 00 10в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше
- - - 1202 42 00 90iнший

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.