Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 86Залiзничнi локомотиви або моторнi вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залiзниць або трамвайних колiй та їх частини; механiчне (у тому числi електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання всiх видiв

8601Залiзничнi локомотиви iз зовнiшнiм джерелом електроживлення або з живленням вiд електричних акумуляторiв:
8602Iншi залiзничнi локомотиви; локомотивнi тендери:
8603Самохiднi вагони пасажирськi залiзничнi або трамвайнi, вантажнi вагони, вагони-платформи, крiм включених до товарної позицiї 8604:
8604 00 00 00Транспортнi засоби самохiднi або несамохiднi для ремонту та технiчного обслуговування залiзничних або трамвайних колiй (наприклад вагони-майстернi, вагони-крани, вагони шпалопiдбивнi, вирiвнювачi колiї, вагони контрольно-випробовувальнi та транспортнi засоби для огляду шляхiв)
8605 00 00 00Вагони пасажирськi залiзничнi або трамвайнi, несамохiднi; вагони багажнi, вагони поштовi та iншi спецiалiзованi вагони залiзничнi та трамвайнi, несамохiднi (крiм вагонiв товарної позицiї 8604)
8606Вагони залiзничнi або трамвайнi для перевезень вантажiв колiями, несамохiднi:
8607Частини до залiзничних локомотивiв або моторних вагонiв трамвая або рухомого складу:
8608 00 00 00Шляхове обладнання та обладнання для залiзничних чи трамвайних шляхiв; механiчне (включаючи електромеханiчне) сигнальне обладнання, прилади забезпечення безпеки чи управлiння рухом на залiзницi, трамвайних шляхах, автомобiльних дорогах, внутрiшнiх водних шляхах, паркувальних спорудах, у портах або на аеродромах; частини перелiчених приладiв та обладнання
8609 00Контейнери (включаючи ємностi для перевезення рiдин та газiв), спецiально призначенi та обладнанi для перевезення одним або декiлькома видами транспорту:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.