Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 86Залiзничнi локомотиви або моторнi вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залiзниць або трамвайних колiй та їх частини; механiчне (у тому числi електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання всiх видiв
8606Вагони залiзничнi або трамвайнi для перевезень вантажiв колiями, несамохiднi:

- 8606 10 00 00вагони-цистерни та подiбнi їм
- 8606 30 00 00вагони саморозвантажувальнi, крiм вагонiв товарної пiдпозицiї 8606 10
- [8606 9]iншi:
- - 8606 91критi i такi, що замикаються:
- - - 8606 91 10 00спецiально передбаченi для транспортування вантажiв з високою радiоактивнiстю (Євроатом)
- - - 8606 91 80 00iншi
- - 8606 92 00 00вiдкритi, iз стацiонарними бортами заввишки понад 60 см
- - 8606 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.