Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 86Залiзничнi локомотиви або моторнi вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залiзниць або трамвайних колiй та їх частини; механiчне (у тому числi електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання всiх видiв
8607Частини до залiзничних локомотивiв або моторних вагонiв трамвая або рухомого складу:

- [8607 1]вiзки, вiзки Бiсселя, вiсi та колеса, їх частини:
- - 8607 11 00 00ведучi вiзки та ведучi вiзки Бiсселя
- - 8607 12 00 00iншi вiзки та вiзки Бiсселя
- - 8607 19iншi, включаючи частини:
- - - 8607 19 10вiсi, зiбранi (колiснi пари) або нi; колеса та їх частини:
- - - - 8607 19 10 10штампованi сталевi
- - - - 8607 19 10 90iншi
- - - 8607 19 90 00частини вiзкiв, ходових балансирних вiзкiв та аналогiчних вiзкiв
- [8607 2]гальмовi пристрої та їх частини:
- - 8607 21пневматичнi гальма та їх частини:
- - - 8607 21 10 00литi з чавуну або литi з сталi
- - - 8607 21 90 00iншi
- - 8607 29 00 00iншi
- 8607 30 00 00крюки та iншi зчiпнi пристрої, буфери та їх частини
- [8607 9]iншi:
- - 8607 91локомотивiв:
- - - 8607 91 10 00осьовi букси та їх частини
- - - 8607 91 90 00iншi
- - 8607 99iншi:
- - - 8607 99 10 00осьовi букси та їх частини
- - - 8607 99 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.