Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 86Залiзничнi локомотиви або моторнi вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залiзниць або трамвайних колiй та їх частини; механiчне (у тому числi електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання всiх видiв
8603Самохiднi вагони пасажирськi залiзничнi або трамвайнi, вантажнi вагони, вагони-платформи, крiм включених до товарної позицiї 8604:

- 8603 10 00iз зовнiшнiм джерелом електроживлення:
- - 8603 10 00 10вагони трамвайнi для широкої колiї
- - 8603 10 00 90iншi
- 8603 90 00 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.