Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 86Залiзничнi локомотиви або моторнi вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залiзниць або трамвайних колiй та їх частини; механiчне (у тому числi електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання всiх видiв
8602Iншi залiзничнi локомотиви; локомотивнi тендери:

- 8602 10 00 00локомотиви дизель-електричнi
- 8602 90 00 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.