Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 91Годинники всiх видiв та їх частини

9101Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або iз собою, включаючи секундомiри, з корпусами, виробленими з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами:
9102Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або iз собою, включаючи секундомiри, крiм включених до товарної позицiї 9101:
9103Годинники, не призначенi для носiння на собi або iз собою, в яких встановлено годинниковий механiзм для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою, крiм годинникiв товарної позицiї 9104:
9104 00 00Годинники, що встановлюються на панелях приладiв та подiбнi годинники для наземних транспортних засобiв, лiтальних апаратiв, космiчних апаратiв або суден:
9105Iншi годинники:
9106Апаратура для реєстрацiї часу доби та апаратура для вимiрювання, реєстрацiї або iндикацiї будь-яким способом iнтервалiв часу, з будь-яким годинниковим механiзмом, або iз синхронним двигуном (наприклад реєстратори часу, самописцi часу):
9107 00 00 00Перемикачi, що дiють в установлений час, з годинниковим механiзмом будь-якого виду або iз синхронним двигуном
9108Механiзми годинниковi для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою, укомплектованi та складенi:
9109Механiзми для годинникiв, не призначених для носiння на собi або iз собою, укомплектованi та складенi:
9110Механiзми годинниковi укомплектованi, не складенi або частково складенi (комплекти годинникових механiзмiв); неукомплектованi годинниковi механiзми, складенi; заготовки годинникових механiзмiв:
9111Корпуси для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою, та їх частини:
9112Корпуси годинникiв, не призначених для носiння на собi або iз собою, та аналогiчнi корпуси для iнших виробiв цiєї групи та їх частини:
9113Ремiнцi, стрiчки та браслети для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою, та їх частини:
9114Iншi частини годинникiв всiх видiв:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.