Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 91Годинники всiх видiв та їх частини
9102Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або iз собою, включаючи секундомiри, крiм включених до товарної позицiї 9101:

- [9102 1]годинники наручнi з електроживленням, якi мають чи не мають умонтований секундомiр:
- - 9102 11 00 00лише з механiчною iндикацiєю
- - 9102 12 00 00лише з оптико-електронною iндикацiєю
- - 9102 19 00 00iншi
- [9102 2]iншi годинники наручнi, якi мають чи не мають умонтований секундомiр:
- - 9102 21 00 00з автоматичним пiдзаведенням
- - 9102 29 00 00iншi
- [9102 9]iншi:
- - 9102 91 00 00з електроживленням
- - 9102 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.