Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 91Годинники всiх видiв та їх частини
9101Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або iз собою, включаючи секундомiри, з корпусами, виробленими з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами:

- [9101 1]годинники наручнi, електроннi, якi мають чи не мають умонтований секундомiр:
- - 9101 11 00 00лише з механiчною iндикацiєю
- - 9101 19 00 00iншi
- [9101 2]iншi годинники наручнi, якi мають або не мають умонтований секундомiр:
- - 9101 21 00 00з автоматичним пiдзаведенням
- - 9101 29 00 00iншi
- [9101 9]iншi:
- - 9101 91 00 00електричнi
- - 9101 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.