Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 91Годинники всiх видiв та їх частини
9109Механiзми для годинникiв, не призначених для носiння на собi або iз собою, укомплектованi та складенi:

- 9109 10 00електричнi:
- - 9109 10 00 10для будильникiв
- - [9109 10 00 2]iншi:
- - - 9109 10 00 20завширшки або з дiаметром не бiльш як 50 мм, для цивiльної авiацiї
- - - 9109 10 00 90iншi
- 9109 90 00iншi:
- - 9109 90 00 10завширшки або з дiаметром не бiльш як 50 мм, для цивiльної авiацiї
- - 9109 90 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.