Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72A]ПЕРВИННI ПРОДУКТИ; ПРОДУКТИ У ФОРМI ГРАНУЛ ТА ПОРОШКУ

- 7201Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або iнших первинних формах:
- 7202Феросплави:
- 7203Продукти прямого вiдновлення залiзної руди та iншi губчастi залiзнi матерiали у шматках, котунах або подiбних формах; залiзо, яке має мiнiмальну чистоту за масою 99,94 % у шматках, котунах або подiбних формах:
- 7204Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки):
- 7205Гранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, чорних металiв:

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.