Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72A]ПЕРВИННI ПРОДУКТИ; ПРОДУКТИ У ФОРМI ГРАНУЛ ТА ПОРОШКУ
-7204Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки):

- - 7204 10 00 00вiдходи та брухт ливарного чавуну
- - [7204 2]вiдходи та брухт легованої сталi:
- - - 7204 21корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- - - - 7204 21 10 00з масовою часткою нiкелю 8 % або бiльше
- - - - 7204 21 90 00iншої
- - - 7204 29 00 00iншi
- - 7204 30 00 00вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi
- - [7204 4]iншi вiдходи та брухт:
- - - 7204 41токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва, ошурки, вiдходи обрiзування та штампування, пакетованi або непакетованi:
- - - - 7204 41 10 00токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки
- - - - [7204 41 9]вiдходи обрiзування або штампування:
- - - - - 7204 41 91 00пакетованi
- - - - - 7204 41 99 00iншi
- - - 7204 49iншi:
- - - - 7204 49 10 00подрiбненi (рiзанi)
- - - - [7204 49 3]iншi:
- - - - - 7204 49 30 00пакетованi
- - - - - 7204 49 90 00iншi
- - 7204 50 00 00зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки)

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.