Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72A]ПЕРВИННI ПРОДУКТИ; ПРОДУКТИ У ФОРМI ГРАНУЛ ТА ПОРОШКУ
-7203Продукти прямого вiдновлення залiзної руди та iншi губчастi залiзнi матерiали у шматках, котунах або подiбних формах; залiзо, яке має мiнiмальну чистоту за масою 99,94 % у шматках, котунах або подiбних формах:

- - 7203 10 00 00продукти прямого вiдновлення залiзної руди
- - 7203 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.