Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72A]ПЕРВИННI ПРОДУКТИ; ПРОДУКТИ У ФОРМI ГРАНУЛ ТА ПОРОШКУ
-7202Феросплави:

- - [7202 1]феромарганець:
- - - 7202 11з масовою часткою вуглецю понад 2 %:
- - - - 7202 11 20 00у гранулах розмiром не бiльш як 5 мм та з масовою часткою марганцю понад 65 %
- - - - 7202 11 80 00iнший
- - - 7202 19 00 00iнший
- - [7202 2]феросилiцiй:
- - - 7202 21 00 00з масовою часткою кремнiю понад 55 %
- - - 7202 29iнший:
- - - - 7202 29 10 00з масовою часткою магнiю 4 % або бiльше, але не бiльш як 10 %
- - - - 7202 29 90 00iнший
- - 7202 30 00 00феросилiкомарганець
- - [7202 4]ферохром:
- - - 7202 41з масовою часткою вуглецю понад 4 %:
- - - - 7202 41 10 00з масовою часткою вуглецю понад 4 %, але не бiльш як 6 %
- - - - 7202 41 90 00з масовою часткою вуглецю понад 6 %
- - - 7202 49iнший:
- - - - 7202 49 10 00з масовою часткою вуглецю не бiльш як 0,05 %
- - - - 7202 49 50 00з масовою часткою вуглецю понад 0,05 %, але не бiльш як 0,5 %
- - - - 7202 49 90 00з масовою часткою вуглецю понад 0,5 %, але не бiльш як 4 %
- - 7202 50 00 00феросилiкохром
- - 7202 60 00 00феронiкель
- - 7202 70 00 00феромолiбден
- - 7202 80 00 00феровольфрам та феросилiковольфрам
- - [7202 9]iнший:
- - - 7202 91 00 00феротитан i феросилiкотитан
- - - 7202 92 00 00ферованадiй
- - - 7202 93 00 00феронiобiй
- - - 7202 99iншi:
- - - - 7202 99 10 00ферофосфор
- - - - 7202 99 30 00феросилiкомагнiй
- - - - 7202 99 80 00iнший

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.