Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 47Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи)
4707Папiр та картон для переробки (макулатура та вiдходи):

- 4707 10 00 00невибiленi крафт-папiр або картон чи гофрованi ґатунки паперу або картону
- 4707 20 00 00iнший папiр або картон, одержанi головним чином з вибiленої целюлози, не забарвленi в масi
- 4707 30папiр або картон, одержанi головним чином з механiчної деревної маси (наприклад, газети, журнали та аналогiчна друкована продукцiя):
- - 4707 30 10 00старi та непроданi примiрники газет i журналiв, телефоннi довiдники, брошури та рекламнi видання
- - 4707 30 90 00iншi
- 4707 90iншi, включаючи несортованi вiдходи та макулатуру:
- - 4707 90 10 00несортованi
- - 4707 90 90 00вiдсортованi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.