Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 47Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи)

4701 00Механiчна деревинна маса:
4702 00 00 00Целюлоза деревинна, сорти розчиннi
4703Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв:
4704Целюлоза деревинна, сульфiтна, крiм сортiв розчинних:
4705 00 00 00Деревинна маса, одержана поєднанням механiчних та хiмiчних процесiв виготовлення
4706Маса волокниста, одержана переробкою вiдходiв i макулатури з паперу або картону, або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв:
4707Папiр та картон для переробки (макулатура та вiдходи):


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.