Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 47Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи)
4707Папiр та картон для переробки (макулатура та вiдходи):
-4707 90iншi, включаючи несортованi вiдходи та макулатуру:

- - 4707 90 10 00несортованi
- - 4707 90 90 00вiдсортованi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.