Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 47Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи)
4707Папiр та картон для переробки (макулатура та вiдходи):
-4707 30папiр або картон, одержанi головним чином з механiчної деревної маси (наприклад, газети, журнали та аналогiчна друкована продукцiя):

- - 4707 30 10 00старi та непроданi примiрники газет i журналiв, телефоннi довiдники, брошури та рекламнi видання
- - 4707 30 90 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.