Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 47Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи)
4706Маса волокниста, одержана переробкою вiдходiв i макулатури з паперу або картону, або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв:

- 4706 10 00 00маса з бавовняного лiнту
- 4706 20 00 00маса волокниста, одержана переробкою вiдходiв i макулатури з паперу або картону
- 4706 30 00 00iнша, з бамбука
- [4706 9]iнша:
- - 4706 91 00 00механiчна деревинна
- - 4706 92 00 00целюлозна
- - 4706 93 00 00отримана сполученням механiчних та хiмiчних процесiв

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.