Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи); папiр, картон та вироби з них
Група 47Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон для переробки (макулатура та вiдходи)
4701 00Механiчна деревинна маса:

- 4701 00 10 00термомеханiчна деревинна маса
- 4701 00 90 00iнша


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.