Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 33Ефiрнi олiї та резиноїди; парфумернi, косметичнi та туалетнi препарати

3301Олiї ефiрнi недетерпенiзованi (якi мiстять або не мiстять терпени) або детерпенiзованi (якi не мiстять терпенiв), включаючи конкрети та абсолюти; резиноїди; екстрагованi ефiрнi олiї; концентрати ефiрних олiй у жирах, нелетких олiях, восках або в iнших подiбних речовинах, одержанi способом анфлеражу або мацерацiї; терпеновi побiчнi продукти детерпенiзацiї ефiрних олiй; воднi дистиляти та воднi розчини ефiрних олiй:
3302Сумiшi запашних речовин та сумiшi (включаючи спиртовi розчини), одержанi на основi однiєї або кiлькох таких речовин, якi застосовуються як промислова сировина; iншi препарати на основi запашних речовин, якi застосовуються у виробництвi напоїв:
3303 00Парфуми (духи) i туалетнi води:
3304Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати для догляду за шкiрою, крiм лiкарських препаратiв, включаючи сонцезахиснi препарати або препарати для загару; засоби для манiкюру та педикюру:
3305Засоби для догляду за волоссям:
3306Засоби для гiгiєни порожнини рота або зубiв, включаючи порошки та фiксуючi пасти для зубних протезiв; нитки, що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки), в iндивiдуальнiй упаковцi для роздрiбної торгiвлi:
3307Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння; дезодоранти для тiла, препарати для приготування ванн, депiлятори, iншi парфумернi або туалетнi i косметичнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, з дезiнфекцiйними властивостями або без них:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.