Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 33Ефiрнi олiї та резиноїди; парфумернi, косметичнi та туалетнi препарати
3301Олiї ефiрнi недетерпенiзованi (якi мiстять або не мiстять терпени) або детерпенiзованi (якi не мiстять терпенiв), включаючи конкрети та абсолюти; резиноїди; екстрагованi ефiрнi олiї; концентрати ефiрних олiй у жирах, нелетких олiях, восках або в iнших подiбних речовинах, одержанi способом анфлеражу або мацерацiї; терпеновi побiчнi продукти детерпенiзацiї ефiрних олiй; воднi дистиляти та воднi розчини ефiрних олiй:

- [3301 1]ефiрнi олiї цитрусових плодiв:
- - 3301 12апельсина:
- - - 3301 12 10 00недетерпенiзована
- - - 3301 12 90 00детерпенiзована
- - 3301 13лимона:
- - - 3301 13 10 00недетерпенiзована
- - - 3301 13 90 00детерпенiзована
- - 3301 19iншi:
- - - 3301 19 20недетерпенiзованi:
- - - - 3301 19 20 10з лайму та бергамоту
- - - - 3301 19 20 90iншi
- - - 3301 19 80детерпенiзованi:
- - - - 3301 19 80 10з лайму та бергамоту
- - - - 3301 19 80 90iншi
- [3301 2]ефiрнi олiї, крiм ефiрних олiй цитрусових плодiв:
- - 3301 24перцевої м'яти (Мentha piperita):
- - - 3301 24 10 00недетерпенiзована
- - - 3301 24 90 00детерпенiзована
- - 3301 25iнших видiв м'яти:
- - - 3301 25 10 00недетерпенiзованi
- - - 3301 25 90 00детерпенiзованi
- - 3301 29iншi:
- - - [3301 29 1]гвоздична, неролiєва, iлангiлангова:
- - - - 3301 29 11 00недетерпенiзованi
- - - - 3301 29 31 00детерпенiзованi
- - - [3301 29 4]iншi:
- - - - [3301 29 42]недетерпенiзованi:
- - - - - 3301 29 42 00з троянди
- - - - - 3301 29 49 00iншi
- - - - [3301 29 7]детерпенiзованi:
- - - - - 3301 29 71 00геранi, ветиверiї, жасмину
- - - - - 3301 29 79 00лаванди або лавандину
- - - - - 3301 29 91 00iншi
- 3301 30 00 00резиноїди
- 3301 90iншi:
- - 3301 90 10 00терпеновi побiчнi продукти детерпенiзацiї ефiрних олiй
- - [3301 90 2]витяжка ефiрних олiй:
- - - 3301 90 21 00з локрицi та хмелю
- - - 3301 90 30 00iншi
- - 3301 90 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.