Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 33Ефiрнi олiї та резиноїди; парфумернi, косметичнi та туалетнi препарати
3306Засоби для гiгiєни порожнини рота або зубiв, включаючи порошки та фiксуючi пасти для зубних протезiв; нитки, що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки), в iндивiдуальнiй упаковцi для роздрiбної торгiвлi:

- 3306 10 00 00засоби для догляду за зубами
- 3306 20 00 00нитки, що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки)
- 3306 90 00 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.