Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 33Ефiрнi олiї та резиноїди; парфумернi, косметичнi та туалетнi препарати
3307Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння; дезодоранти для тiла, препарати для приготування ванн, депiлятори, iншi парфумернi або туалетнi i косметичнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, з дезiнфекцiйними властивостями або без них:

- 3307 10 00 00засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння
- 3307 20 00 00дезодоранти для тiла та протипотовi препарати
- 3307 30 00 00запашнi (ароматичнi) солi та iншi препарати для приготування ванн
- [3307 4]препарати для ароматизацiї або дезодорування повiтря примiщень, включаючи ароматизуючi препарати для проведення релiгiйних обрядiв:
- - 3307 41 00 00"агарбатти" та iншi ароматизуючi препарати, що розповсюджують запах пiд час горiння
- - 3307 49 00 00iншi
- 3307 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.