Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 05Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi або не включенi
0511Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi; мертвi тварини групи 01 або 03, непридатнi для вживання:
-[05119]iншi:
--0511 91продукти з риб або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних; мертвi тварини групи 03:

- - - 0511 91 10 00вiдходи рибнi
- - - 0511 91 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.