Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження

Група 01Живi тварини
Група 02М'ясо та їстiвнi субпродукти
Група 03Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
Група 04Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
Група 05Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi або не включенi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.