Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 05Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi або не включенi

0501 00 00 00Людське волосся, необроблене, мите чи немите, знежирене чи незнежирене; вiдходи волосся
0502Щетина свiйських або диких свиней; борсуковий волос та iнший волос, що використовуються для виробництва щiток; вiдходи щетини або волосу:
0504 00 00 00Кишки, сечовi мiхури та шлунки тварин (крiм риб'ячих), цiлi та шматками, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi, у розсолi, сушенi або копченi
0505Шкурки та iншi частини птахiв, укритi пiр'ям або пухом, пiр'я, частини пiр'я (обрiзанi чи необрiзанi) i пух, очищенi або неочищенi, дезiнфiкованi чи обробленi з метою їх збереження, але якi не пройшли подальшу обробку; порошок i вiдходи пiр'я або частин пiр'я:
0506Кiстки та роговий стрижень, необробленi, знежиренi, якi пройшли первинну обробку (але без надання форми), обробленi кислотою або дежелатинованi; порошок та вiдходи цих продуктiв:
0507Слонова кiстка, черепаховий панцир, вус китовий та щетина з китового вуса, роги, роги оленя, копита, нiгтi, кiгтi та дзьоби, необробленi або якi пройшли первинну обробку, але без надання форми; порошок i вiдходи цих матерiалiв:
0508 00Корали та аналогiчнi матерiали, необробленi або якi пройшли первинну обробку; черепашки та панцирi молюскiв, ракоподiбних чи голкошкiрих, скелетнi пластини каракатиць, необробленi або якi пройшли первинну обробку, але без надання форми, їх порошок i вiдходи:
0510 00 00 00Амбра сiра, струмина боброва, цiвета i мускус; шпанськi мушки; жовч, у тому числi суха; залози та iншi продукти тваринного походження, що використовуються для виготовлення фармацевтичних засобiв, свiжi, охолодженi, мороженi або обробленi iншим способом для тимчасового зберiгання
0511Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi; мертвi тварини групи 01 або 03, непридатнi для вживання:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.