Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 05Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi або не включенi
0511Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi; мертвi тварини групи 01 або 03, непридатнi для вживання:
-[05119]iншi:

- - 0511 91продукти з риб або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних; мертвi тварини групи 03:
- - - 0511 91 10 00вiдходи рибнi
- - - 0511 91 90 00iншi
- - 0511 99iншi:
- - - 0511 99 10сухожилля та жили; обрiзи та аналогiчнi вiдходи необроблених шкур:
- - - - 0511 99 10 10сухожилля та жили (для медичних цiлей)
- - - - 0511 99 10 90iншi
- - - [0511 99 3]губки натуральнi тваринного походження:
- - - - 0511 99 31 00необробленi
- - - - 0511 99 39 00iншi
- - - 0511 99 85iншi:
- - - - 0511 99 85 10ембрiони великої рогатої худоби
- - - - 0511 99 85 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.