Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XXI (97)Твори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат
Група 97Твори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат

9701Картини, малюнки та пастелi, повнiстю виконанi вручну, за винятком малюнкiв товарної позицiї 4906 та iнших готових виробiв, розмальованих або декорованих вручну; колажi, мозаїка та аналогiчнi декоративнi зображення:
9702Оригiнали гравюр, естампiв та лiтографiй:
9703Оригiнали скульптур i статуеток з будь-якого матерiалу:
9704 00 00 00Марки поштовi або гербовi, знаки поштової оплати, у тому числi першого дня гашення, поштовi канцелярськi предмети (гербовий папiр) та подiбнi предмети, використанi або невикористанi, за винятком товарiв товарної позицiї 4907
9705Колекцiї та предмети колекцiонування iз археологiї, етнографiї, iсторiї, зоологiї, ботанiки, мiнералогiї, анатомiї, палеонтологiї або нумiзматики:
9706Предмети антикварiату вiком понад 100 рокiв:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.