Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XXI (97)Твори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат
Група 97Твори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат
9706Предмети антикварiату вiком понад 100 рокiв:

- 9706 10 00 00вiком понад 250 рокiв
- 9706 90 00 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.