Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XXI (97)Твори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат
Група 97Твори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат
9701Картини, малюнки та пастелi, повнiстю виконанi вручну, за винятком малюнкiв товарної позицiї 4906 та iнших готових виробiв, розмальованих або декорованих вручну; колажi, мозаїка та аналогiчнi декоративнi зображення:

- [9701 2]вiком понад 100 рокiв:
- - 9701 21 00 00картини, малюнки та пастелi
- - 9701 22 00 00мозаїка
- - 9701 29 00 00iншi
- [9701 9]iншi:
- - 9701 91 00 00картини, малюнки та пастелi
- - 9701 92 00 00мозаїка
- - 9701 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.