Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 96Рiзнi готовi вироби
9620 00Моноподи, двоноги, триноги та аналогiчнi вироби:
-[9620009]iншi:

- - 9620 00 91 00з пластмас або з алюмiнiю
- - 9620 00 99iншi:
- - - 9620 00 99 10з дерева
- - - 9620 00 99 30з вуглецевих волокон або зi сталi
- - - 9620 00 99 60для машин або механiзмiв позицiй 8428 та 8471
- - - 9620 00 99 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.