Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 96Рiзнi готовi вироби
9620 00Моноподи, двоноги, триноги та аналогiчнi вироби:
-9620 00 10що використовуються для цифрових, фото або вiдеокамер, кiнокамер i кiнопроекторiв; що використовуються для iнших приладiв та апаратiв групи 90:

- - 9620 00 10 10для телевiзiйних камер позицiї 8525
- - 9620 00 10 30для цифрових камер та записувальних вiдеокамер позицiї 8525
- - 9620 00 10 50для фотокамер позицiї 9006
- - 9620 00 10 70для кiнокамер та кiнопроекторiв позицiї 9007
- - 9620 00 10 90iншi, що використовуються для iнших приладiв та апаратiв групи 90


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.