Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 86Залiзничнi локомотиви або моторнi вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залiзниць або трамвайних колiй та їх частини; механiчне (у тому числi електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання всiх видiв
8607Частини до залiзничних локомотивiв або моторних вагонiв трамвая або рухомого складу:
-[86079]iншi:

- - 8607 91локомотивiв:
- - - 8607 91 10 00осьовi букси та їх частини
- - - 8607 91 90 00iншi
- - 8607 99iншi:
- - - 8607 99 10 00осьовi букси та їх частини
- - - 8607 99 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.