Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 86Залiзничнi локомотиви або моторнi вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залiзниць або трамвайних колiй та їх частини; механiчне (у тому числi електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання всiх видiв
8606Вагони залiзничнi або трамвайнi для перевезень вантажiв колiями, несамохiднi:
-[86069]iншi:
--8606 91критi i такi, що замикаються:

- - - 8606 91 10 00спецiально передбаченi для транспортування вантажiв з високою радiоактивнiстю (Євроатом)
- - - 8606 91 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.