Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8521Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього:
-8521 10на магнiтних стрiчках:
--8521 10 95iнша:

- - - 8521 10 95 10для цивiльної авiацiї
- - - 8521 10 95 90iнша


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.