Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8521Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього:

- 8521 10на магнiтних стрiчках:
- - 8521 10 20iз шириною стрiчки не бiльш як 1,3 см, швидкiстю протягування стрiчки не бiльш як 50 мм/с:
- - - 8521 10 20 10для цивiльної авiацiї
- - - 8521 10 20 90iнша
- - 8521 10 95iнша:
- - - 8521 10 95 10для цивiльної авiацiї
- - - 8521 10 95 90iнша
- 8521 90 00 00iнша


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.