Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8474Обладнання для сортування, просiювання, сепарацiї, промивання, подрiбнення, розмелювання, змiшування або перемiшування ґрунту, камiння, руд чи iнших мiнеральних копалин у твердому (включаючи порошкоподiбний та пастоподiбний) станi; обладнання для агломерацiї, формування або вiдливання твердого мiнерального палива, керамiчних паст, незатвердiлого цементу, гiпсових матерiалiв або iнших мiнеральних речовин у виглядi порошку або пасти; машини формувальнi для виробництва пiщаних ливарних форм:

- 8474 10 00 00машини для сортування, просiювання, сепарацiї або промивання
- 8474 20 00 00машини для подрiбнення або розмелювання
- [8474 3]машини для змiшування або перемiшування:
- - 8474 31 00 00бетономiшалки та розчинозмiшувачi
- - 8474 32 00 00машини для змiшування мiнеральних речовин з бiтумом
- - 8474 39 00 00iншi
- 8474 80iнше обладнання:
- - 8474 80 10 00обладнання для агломерацiї, формування або вiдливання керамiчних паст
- - 8474 80 90 00iнше
- 8474 90частини:
- - 8474 90 10 00литi з чавуну або литi зi сталi
- - 8474 90 90iншi:
- - - 8474 90 90 10частини обладнання для сортування, промивання, подрiбнення, змiшування або перемiшування руд, ґрунтiв, камiння та iнших мiнеральних копалин
- - - 8474 90 90 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.