Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби
Група 46Вироби iз соломи, трави еспарто та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби

4601Плетенi та подiбнi вироби з матерiалiв для плетiння, зiбранi або не зiбранi у смуги; матерiали для плетiння, плетенi та аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетiння, зв'язанi у паралельнi пасма або тканi у виглядi листiв, закiнченi або незакiнченi вироби (наприклад, килимки, циновки, рогожi та ширми):
4602Кошиковi, плетенi та iншi вироби, виготовленi безпосередньо за формою з матерiалiв для плетiння або виробiв товарної позицiї 4601; вироби з люфи:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.